For at deltage i lodtrækninger til den kommende sæson (uge 18/2018 - uge 17/2019) skal ansøgningskemaet være din faglige organisation i hænde senest fredag den 23. februar 2018.

Vinderne får tilsendt kontrakt og girokort med udgangen af uge 9. Udlejning sker herefter efter først til mølle-princippet.

Udlejningsperioden går fra uge 18 i indeværende år til uge 17 næste år.
Alle lejemål går fra lørdag til lørdag. Afrejse før kl. 12.00.
Ankomst efter kl. 15.00.

Når reservation er foretaget, skal betalingen ske den først kommende 1. i en måned. Alle priser er inkl. el og vand. Vær opmærksom på at ved overførsel fra eget pengeinstitut kan der gå 4-5 dage, inden beløbet indgår på Interesseforeningen's konto.

Først når Interesseforeningen har modtaget din indbetaling for leje, er din bestilling i orden. Du vil, ca. 8 dage før lejemålet begynder, modtage nøgler og en mappe med yderligere oplysninger om ferieboligen, faciliteter mv.

Senest 8 dage efter at lejemålet er slut, skal nøgle og et udfyldt "Ideer og Mangler" være indsendt til Interesseforeningen.

Ved afbestilling op til 2 måneder før lejeperiodens start kan indbetalt leje tilbagebetales med et fradrag på 15% til dækning af administrationsomkostninger.

Ved afbestilling fra 2 måneder til 1 måned før lejeperiodens start kan indbetalt leje tilbagebetales med et fradrag på 30% til dækning af administration og risikotillæg.

Ved afbestilling senere end 1 måned før lejeperiodens start tilbagebetales leje ikke, medmindre huset kan genudlejes, og da med et administrations- og risikofradrag på 50%.

Såfremt der kan dokumenteres en særlig årsag (f.eks. alvorlig sygdom), tilbagebetales 70% af det indbetalte beløb.

Interesseforeningen yder ingen erstatning, såfremt aflysningen eller ændringen skyldes udefra kommende omstændigheder, dvs. force majeure eller force majeure lignende forhold såsom strejke, vind- eller vejrforhold, herunder forsinkelser som følge heraf, naturkatastrofer, epidemier og lignende.

Misligholdelse, herunder manglende rengøring efter opholdet, kan medføre - ud over krav om betaling for de påførte gener - at man udelukkes fra at kunne leje feriehus/lejlighed.

Af lejeaftalen og kataloget fremgår højeste antal personer, der må overnatte i huset eller lejligheder. En overtrædelse af reglerne vil medføre ekstrabetaling i henhold til lejebetingelserne.

Overtrædelse af reglerne - herunder betalingsfristerne - kan medføre, at man udelukkes fra at kunne leje feriehus/lejlighed i fremtiden.

Kontakt
Interesseforeningen
Søndermarksvej 16
2500 Valby

Tlf. 36 13 25 24Interesseforeningen2