For at deltage i lodtrækningen til den kommende sæson (uge 18/2021 - uge 17/2022) skal ansøgningsskemaet være din faglige organisation i hænde senest fredag den 12. februar 2021.

Vinderne får tilsendt kontrakt og oplysninger om indbetaling senest med udgangen af uge 9. Booking sker herefter efter først til mølle-princippet.

Sæsonen går fra uge 18 i indeværende år til uge 17 næste år.
Alle bookinger går fra lørdag til lørdag. Afrejse før kl. 10.00.
Ankomst efter kl. 15.00 (for Skagen kl. 16.00).

Når reservation er foretaget, fremsendes i løbet af 5 hverdage en bekræftelse med betalingsfrist. Alle priser er inkl. el, vand og rengøring. Vær opmærksom på at ved overførsel fra eget pengeinstitut kan der gå 4-5 dage, inden beløbet indgår på Interesseforeningen's konto.

Først når Interesseforeningen har modtaget din indbetaling for anvendelse, er din bestilling i orden. Du vil, ca. 8 dage før din aftale om benyttelse af boligen begynder, modtage nøgler og praktiske oplysninger om ferieboligen.

Senest 8 dage efter at din anvendelse er slut, skal nøgle være indsendt til Interesseforeningen.

Ved afbestilling op til 2 måneder før din aftale om anvendelse starter kan det indbetalte beløb tilbagebetales med et fradrag på 15% til dækning af administrationsomkostninger.

Ved afbestilling fra 2 måneder til 1 måned før din aftale om anvendelse starter kan det indbetalte beløb tilbagebetales med et fradrag på 30% til dækning af administration og risikotillæg.

Ved afbestilling senere end 1 måned før din aftale om anvendelse starter tilbagebetales det indbetalte beløb ikke, medmindre huset kan bookes på ny, og da med et administrations- og risikofradrag på 50%.

Såfremt der kan dokumenteres en særlig årsag (f.eks. alvorlig sygdom), tilbagebetales 70% af det indbetalte beløb.

Interesseforeningen yder ingen erstatning, såfremt aflysningen eller ændringen skyldes udefra kommende omstændigheder, dvs. force majeure eller force majeure lignende forhold såsom strejke, vind- eller vejrforhold, herunder forsinkelser som følge heraf, naturkatastrofer, epidemier og lignende.

Misligholdelse, herunder manglende oprydning efter opholdet, kan medføre - ud over krav om betaling for de påførte gener - at man udelukkes fra at kunne benytte feriehus/lejlighed.

Af aftale om anvendelse fremgår højeste antal personer, der må overnatte i huset eller lejligheden. En overtrædelse af reglerne vil medføre ekstrabetaling i henhold til betingelserne om anvendelse.

Overtrædelse af reglerne - herunder betalingsfristerne - kan medføre, at man udelukkes fra at kunne benytte feriehus/lejlighed i fremtiden.

Kontakt
Interesseforeningen
Søndermarksvej 16
2500 Valby

Tlf. 36 13 25 24
asb@djf.dkInteresseforeningen2 24700e9eaa038646d74f676653cff404618d86a24a5f5d780dfce7b31f87e1e8